RKC Mælkekøletanke

  • 4.000-30.000 liter

  • 3” udtag med vaskbare 2”, 2,5”eller 3” udløb

  • Ny 9500 Multi vaske-/kølestyring

  • Økonomisk Quickvask og hurtig malke-option

  • Mulighed for udendørs installation

  • Kundetilpassede størrelser 

RKC tanken leveres i et standardprogram fra 4.000 til 30.000 liter. Der er endvidere mulighed for specialudførelser med ændringer af dimensioner samt placering af vaske- og kontroludstyr.

RKC tanken er en lukket tank i rustfrit stål med et fuldautomatisk vaskesystem samt en avanceret styrefunktion til køle- og vaskeprocessen. 

Styrefunktionen kan programmeres individuelt, så vasketiden kan blive tilpasset den enkelte bedrift, hvilket gør tanken meget velegnet til robotmalkning.

Tanken er forsynet med hukommelse, så både temperaturer for mælk og vaskevand kan aflæses direkte eller grafisk. Endvidere er der indbygget alarm i styring,5

RKC.jpg

*RØ-KA mælkekøletanke er isolerede med PU-skum i sider og top. En speciel RØ-KA feature!


RKC-skema.gif